Skip to main content

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan zakończyło realizację projektów współfinansowanych przez Powiat Kościański. W ramach tematu „Rodzinna przygoda na szlakach turystycznych Ziemi Kościańskiej” zostały zrealizowane wycieczki na terenie Powiatu Kościańskiego po takich miejscach jak Pałac w Racocie, Ruiny Kościoła w Gryżynie, Pałac w Choryni i Kopaszewnie, Pałac w Turwi.  Spotkanie było okazją do zapoznania się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu, zaznajomienia się  z dziejami wielu wybitnych postaci między innymi: Adama Mickiewicza, Dezyderego Chłapowskiego, Napoleona Bonaparte, które przebywały na naszym terenie. Wspaniałym pomysłem było odegranie z uczestnikami mini teatru w plenerze który był dobrym pretekstem do zintegrowania się uczestników. Dzieci wraz z towarzyszącymi osobami wcieliły się w postacie bajek: ”Zając i Żaba”, „Osioł i pies”, Zając i żaba”. Występy dały satysfakcję z drzemiącego w każdym z nas kunsztu aktorskiego. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty z czerpania papieru.