Skip to main content

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2023 stowarzyszenie nasze otrzymało dofinasowanie na zadanie

„18 Europejskie zawody Sikawek Konnych i 21 Krajowe Zawody Sikawek Konnych” w wysokości 18000,00 zł