Skip to main content

Słowa w wierszu Jana Brzechwy „Lokomotywa” są adekwatne do rozpoczynającego się właśnie okresu dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. RUSZAMY z kampanią wyborczą!!!

Od dziś w mediach społecznościowych, na stronach szkół będą pojawiały się plakaty promujące samych kandydatów na Młodzieżowych Radnych. Podczas szkolenia warsztatowego udało się nam sprecyzować czym Młodzieżowa Rada jest, jakie są zasady funkcjonowania MRG a także zasady kampanii wyborczej, która będzie krótka ale intensywna. Mamy przynajmniej taką nadzieję, bowiem energia, zapał, entuzjazm w tych młodych mieszkańcach gminy jest.

Krótka relacja z piątkowych warsztatów. Przyglądając się zdjęciom, szukajcie plakatów wyborczych swoich kandydatów.