Skip to main content

Dnia 14 marca odbyło się spotkanie zarządu stowarzyszenia z przedstawicielami Gminy Grzegorzew w osobach wójta gminy oraz dyrektorów szkół i przedszkoli działających na terenie tej gminy. Na spotkaniu obecni byli takze Wójt Gminy Kościan pan Andrzej Przybyła, dyrektor LGD Gościnna WLKP pani Urszula Puzanowska oraz dyrektor Gimnazjum w Starych Oborzyskach pan Roman Podgórski. Tematem spotkania było pozyskiwanie przez stowarzyszenie środków zewnętrznych, realizacja przez stowarzyszenie projektów edukacyjnych oraz wymiana doświadczeń.