Skip to main content

Wieś Stare Oborzyska należy do najaktywniejszych sołectw w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Podczas spotkania Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi, które odbyło się we Lwówku 22 października br., Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk wręczyli dyplomy laureatom konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Wśród dziewięciu wyróżnionych sołectw z południowo-zachodniej Wielkopolski znalazły się Stare Oborzyska. Dyplom wraz z nagrodą w wysokości 3000 zł na dalszą działalność sołectwa odebrała liderka odnowy Starych Oborzysk – Jolanta Nowicka.

Spotkanie we Lwówku było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i zaangażowania mieszkańców sołectw w dziewięcioletnim okresie funkcjonowania programu oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z realizacji projektów odnowy wsi. W Gminie Kościan do programu Wielkopolska Odnowa Wsi przystąpiło do tej pory 18 sołectw. Osiem z nich wypracowało sołeckie strategie rozwoju, które wytyczają kierunki rozwoju i plany rewitalizacji poszczególnych wsi na najbliższe lata.