Skip to main content

Przekonani o słuszności stwierdzenia Jana Zamoyskiego, Centrum Rozwoju Gminy Kościan wraz włodarzami i radnymi gminy Kościan w 2018 roku, powołali Młodzieżową Radę Gminy Kościan. Wszystko po to, by usłyszeć głos młodzieży. Powołani na stanowiska Młodzieżowych Radnych stanowią organ doradczy dla wójta a także radnych gminy. Mając takie uprawnienia mogą informować o swoich potrzebach, problemach a także przeszkodach czyhających w gminie.
Nie zapominajmy jednak, że to praca samorozwojową każdego dnia. Zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, którzy mają nauczyć się i współpracować tak, by obie te grupy były zadowolone i osiągały zamierzone cele.
Aby nauczyć się nowych rzeczy a także posiąść kompetencje, stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan stworzyło projekt pod nazwą „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie”. Szereg zaplanowanych działań (szkoleniowych, wyjazdowych, dialogowych) zostało dofinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. A najatrakcyjniejszym elementem tego przedsięwzięcia jest współpraca Młodzieżowej Rady Gminy Kościan z innymi Młodzieżowymi Radami. Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości a także długość działania rad podjęto współpracę z Młodzieżową Radą Gminy Święciechowa, Młodzieżową Radą Miasta Gostyń, Młodzieżową Radą Miasta Leszno, Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Dzięki nawiązanym kontaktom i poznaniu dobrych praktyk młodzież ma możliwość dostosowania swych działań do możliwości i perspektyw swoich miejscowości/gmin.
Młodzieżowa Rada Gminy Kościan jest w trakcie realizacji projektu, w którym zaplanowała organizację konkursu „Zbuduj dom dla owadów”. Jest on skierowany do uczniów szkół Podstawowych i średnich na terenie gminy Kościan oraz miasta Kościan. Celem jest zwrócenie uwagi na problem malejącej liczby owadów zapylaczy a także zwiększenie świadomości ekologicznej. Miejmy nadzieję, że młodzież wyzwoli swą kreatywność podczas budowania domków dla owadów. Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje zostały przesłane do szkół na terenie miasta i gminy Kościan. A może Wy- dorośli czytelnicy, zaprosicie młode pokolenie do wykazania się umiejętnościami i kreatywnością?
Pamiętajcie: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”