Skip to main content

Przypominamy wszystkim zainteresowanym włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska, że aktualne informacje, w tym: strategia (LSR), Harmonogram planowanych naborów oraz Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2016 rok znajdują się na stronie internetowej http://www.goscinnawielkopolska.pl/ w zakładce REALIZACJA LSR NA LATA 2016-2023/ Wdrażanie LSR – podstawowe dokumenty i informacje. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami i informacjami oraz aktywnego uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach!