Skip to main content

Nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu  – Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe – „Powrót do przeszłości krokiem do przodu”.

Działania skierowane będą do grupy młodzieży  szkół z terenu gminy Kościan.

Celem zadania będzie – uświadomienie uczniom, jak ważna jest w każdym zawodzie współpraca między zawodami,  poszerzanie wiedzy dotyczącej wybranych zawodów, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy,  rozwijanie własnych zainteresowań,  pogłębienie wiedzy na temat znaczenia kompetencji oraz specyfiki poszczególnych zawodów, kształtowania pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej oraz lepszego zaplanowania przez uczniów swojej przyszłej kariery zawodowej.

Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację warsztatów, spotkań dotyczących zawodoznawstwa. Poprzez nasze działania projektowe będziemy szerzyć wiedzę młodzieży na temat różnych zawodów poprzez aktywne uczestnictwo z wykorzystaniem umiejętności wykonywanych w ramach tych zawodów.

W ramach zadania uczniowie poznają następujące zawody: fotograf,  rzeźbiarz, dekorator wnętrz/projektant,  stolarz, dziennikarz,  elektryk  kucharz, cukiernik, dietetyk. W ramach zadania planujemy przygotować film dydaktyczny – Festiwal zawodów przedstawiający i promujący pracę zawodów uwzględnionych w projekcie.

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.