Skip to main content

Kochani!

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej!

Jeśli Wasz projekt jest na liście to serdecznie prosimy o:

– sprawdzenie e-mail, który podaliście we wniosku. Na ten adres zostały przesłane Wam informacje na temat dalszych działań związanych z Waszym projektem,

– w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt!

Jeśli Wasz projekt nie jest na liście to oznacza to, że komisja konkursowa jeszcze nie zakończyła jego oceny. Komisja konkursowa pracuje obecnie w trybie ciągłym, aby Wasze wnioski zostały jak najszybciej ocenione, więc możecie spodziewać się kolejnych wyników w następnych dniach!

Tytuł oferty Nazwa organizacji / Grupy nieformalnej lub samopomocowej Przyznana kwota Liczba punktów
Babskie czary – mary Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA / Lejdis 1500 złotych 35
W Spławiu działamy i wieś w mleczną krainę zmieniamy Koło Gospodyń Wiejskich w Spławiu / Aktywne Spławianki 1500 złotych 32
Ocalić od zapomnienia Koło Gospodyń Wiejskich „Olszewianki” 1500 złotych 29
Raz, dwa, trzy – OSP Zbęchy ćwiczy! Ochotnicza Straż Pożarna w Zbęchach / Druhowie z OSP Zbęchy 1500 złotych 28
Kultywowanie słowiańskich tradycji Aktywni My! 1500 złotych 30
Po nitce do kłębka.. Stowarzyszenie Krok do przodu 1476 złotych 34

Serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się pierwszych działań w Waszych projektach!

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.