Skip to main content

Kochani!

Poniżej zamieszczamy kolejne wyniki oceny merytorycznej!

Jeśli Wasz projekt nie jest na liście to oznacza to, że komisja konkursowa jeszcze nie zakończyła jego oceny. Komisja konkursowa pracuje obecnie w trybie ciągłym, aby Wasze wnioski zostały jak najszybciej ocenione, więc możecie spodziewać się kolejnych wyników w następnych dniach!

Tytuł oferty Nazwa organizacji / Grupy nieformalnej lub samopomocowej Przyznana kwota Liczba punktów
Internetowy Konkurs Solowy Muzycy Dla Mieszkańców 1500 złotych 32
Bądź Zero Waste w Kościanie Bądź Zero Waste w Kościanie 1500 złotych 36
Kościańskie Święto Wojska Polskiego Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej / Historycy 1500 złotych 37

Oferta przekazana do konsultacji z powodu niewystarczającej liczby punktów:

Tytuł oferty Nazwa organizacji / Grupy nieformalnej lub samopomocowej Oferta przekazana do konsultacji Liczba punktów
Bawmy się razem, bez komputera Olszewo Fair Play TAK 20

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się pierwszych działań w Waszych projektach!