Skip to main content

„Historie drzewami pisane”.
Dnia 14 lutego 2020 roku odbyła się konferencja pt.: „Znaczenie drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska” rozpoczynająca projekt „Historie drzewami pisane” realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień oraz  w kształtowaniu różnorodności biologicznej na terenie LGD Gościnna Wielkopolska.
Partnerami naukowi projektu są Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – Stacja badawcza w Turwi  oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące działania: Wycieczki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  konkurs plastyczny „Historie drzewami pisane”, warsztaty fotograficzne, warsztaty scrapbookingu, informatyczne, stolarskie z wykonania oraz ozdabiania między innymi domków dla zapylaczy.
W ramach projektu wydana zostanie broszura pt.: „Znaczenie drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska”, która będzie wykorzystana podczas wycieczek edukacyjnych.

zdjęcia A. Miler