Skip to main content

Słowo mało znane, jednak bardzo istotne dla lokalnej społeczności. Regrantingiem zajmują się stowarzyszenia, które pozyskują duże środki samorządowe czy też unijne. Wszystko po to, aby oddolnej inicjatywy mogli realizować mieszkańcy, organizując się w grupy nieformalne. Mieszkańcy bowiem wiedzą, gdzie w społecznościach lokalnych pojawiają się problemy.
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan od kwietnia 2020 roku realizuje projekt pod nazwą „Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw”. Pieniądze pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nabór pomysłów i inicjatyw był prowadzony w trybie ciągłym. Przez cały okres prowadzonego naboru byli dostępni doradcy, którzy uczyli: jak pisać projekty? Aby w niedalekiej przyszłości osoby te mogły aplikować po większe środki. Na jeden projekt można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 1500 zł.
Dotychczasowe pomysły na inicjatywy były różnorodne. Społeczności aktywizowano poprzez: sport np. organizując turnieje dla dzieci (gm. Czempiń), kulturę np. organizując wspólnie wydarzenia kulturalne, integrację przygotowując „Dzień Sąsiada”(gm. Krzywiń), spotkania historyczne aktywizujące społeczność do odświeżania przydrożnych figur, kapliczek (gm. Śmigiel), działania prozdrowotne, zachęcające do aktywności fizycznej seniorów (gm. Kościan), spotkania artystyczno-malarskie (m. Kościan).
W sumie 123 projekty rozdysponowane na cały powiat kościański.
Zaangażowaniem wykazali się także włodarze poszczególnych gmin i miasta Kościana, którzy promowali inicjatywy, a także partycypowali w realizacji projektu. Patronat honorowy sprawowało Starostwo Powiatowe w Kościanie.