Skip to main content

W dniu 18 września 2015 od godziny 18.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach odbył się piknik naukowy w ramach realizowanego projektu pt. „W labiryncie ścieżek wiedzy”.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Nasze Stowarzyszenie jest PATRONEM tego projektu.

Piknik rozpoczął się wykładem multimedialnym przedstawionym przez pana Mateusza Maliczaka pt. „Jak mierzono czas?” Poznaliśmy także zasadę działania zegara słonecznego i odczytywania z niego czasu. Dokonaliśmy oficjalnego odsłonięcia zegara słonecznego przed naszą szkołą. Resztę wieczoru spędziliśmy przy teleskopie buszując po niebie. Obserwowaliśmy Księżyc, gwiazdozbiory i wyjątkowo pięknie wyglądający Saturn z jego charakterystycznymi pierścieniami, niebieską i pomarańczową gwiazdę, ruchy satelit. Poznaliśmy kilka aplikacji pomagających w nawigacji po niebie. Pan Mateusz wykazał się wielką cierpliwością i mistrzowską precyzją w poszukiwaniu i wskazywaniu piękna w kosmosie.  Atrakcją pikniku było także ognisko z pieczeniem kiełbasek, piosenki i pląsy. Piknik zakończyliśmy braterskim kręgiem i o 21.30 w świetle już mniej nam obcych gwiazd udaliśmy się do domów.