Skip to main content

Realizujemy projekt z Wielkopolskiej Wiary!!!

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018
Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt 50+zdrowie=100+ złożony przez grupę nieformalną Grupa na 5(0)+, której Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” jest patronem, uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018 w wysokości 5000,00 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 6 620,00 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich