Skip to main content

Stowarzyszenie CRGKościan rozpoczęło realizację projektu „Rodzinna przygoda na romantyczno – bajkowych szlakach  Ziemi kościańskiej”.

Zadanie to przeznaczone jest w szczególności dla dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców i dziadków. Ma na celu zrealizowanie zadań na płaszczyźnie społecznej, edukacyjnej oraz turystycznej. Polega na zapoznaniu uczestników projektu z dziejami wielu wybitnych postaci związanych z naszą Gminą i Ziemią kościańską takich jak: Adam Mickiewicz, Dezydery Chłapowski, Napoleon Bonaparte.  Zadanie   realizowane jest poprzez organizację jednodniowych wycieczek autokarowych i rowerowych, które mają dostarczyć uczestnikom wiedzę na temat wyżej wymienionych postaci oraz historycznej wartości regionu, a także promować turystyczne walory powiatu kościańskiego.

Projekt współfinansowany przez Gminę Kościan.

Pierwsza wycieczka autokarowa odbyła się 9 lipca 2016.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili Lubiń, Choryń, Kopaszewo, Gryzynę, Racot. Układali dalszy ciąg zaginionego wiersza naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza oraz wzięli udział w kalamburach.  Na zakończenie wzięli udział w ognisku. Bardzo dziękujemy sołtysowi wsi stare Oborzyska pani Marii Bidzińskiej oraz wszystkim osobom zaangazowanym w przygotowanie poczęstunku podczas  ogniska.

Dziękujemy  równiez panu Danielowi Dudziakowi za oprawę muzyczną podczas spotkania.