Skip to main content

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „SPOTKAJMY SIĘ W GMINIE KOŚCIAN”, współfinansowanego przez Gminę Kościan.
Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Kościan.
Laureatów konkursu z opiekunami zapraszamy 16 grudnia 2022 godzina 18.30 do Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach na uroczyste wręczenie nagród.
Po wręczeniu nagród zapraszamy na koncert. (wstęp na koncert płatny dla opiekunów 10 zł)
Laureaci konkursu;
Stanisław Dogiel
Aleksander Stachowiak
Antoni Borysiak
Marika Wawrzyniak
Barbara Szymańska
Tomasz Łakomy
Natasza Cejza
Natasza Jurga
Marcel Wojciechowski
Lena Balcerkowska
Marcel Portny
Marta Nejranowska
Maurycy Zapłata
Ksawiery Drzewiecki
Kaja Wyrzykiewicz
Kaja Żuber
Piotr Beszterda
Maja Majorczyk
Nikola Szymkowiak
Lena Krawczyk
Wsztstkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach